Проект по план за възстановяване и устойчивост

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

Чрез реализирания проект „МЕТАЛЦВЕТ“ ЕООД инвестира в ново иновативно високотехнологично оборудване - мобилна претоварваща машина за обработка на метален скрап, която ще подобри ресурсната ефективност на предприятието.

Настоящата инвестиция ще доведе едновременно до повишаване на мощностите и достигане на оптимален капацитет и същевременно оптимизация на разходите, чрез автоматизация на най-трудоемките етапи от технологичния процес.

Предвиденото за закупуване технологично оборудване е с акцент върху цифровизацията на производствените процеси.

Още за проекта

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от крайния получател и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на СНД.

ДЕЙНОСТИ

ФИРМАТА ИЗКУПУВА

ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

Фирмата изкупува всички видове черни и цветни метали във всякаква форма. В размер дебело желязо 1000 х 500 х 500 мм. Отпадъчна ламарина без изискване за размера.

Прочети

ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Фирмата изкупува отпадъци от големи домакински уреди , отпадъци от компютри и периферия , отпадъци от електронен скрап и др.

Прочети

ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Фирмата разполага със собствена техника за репатриране на автомобили. Издава необходимите документи в КАТ за дерегистрация и бракуване на автомобила.

Прочети

Нови дейности

  • Рециклиране на медни кабели - интернет кабели, телекомуникационни кабели
  • Рециклиране на кабели от ел. уреди - тънки, вътрешни ел. инсталационни (civil cables)

  • Забележка :
    КАБЕЛИТЕ ДА СА НЕОБГОРЕНИ И В СУРОВ ВИД !

Локация

гр. Добрич
бул."25-ти Септември" 55
и бул."3-ти Март" 102 ,
село Победа

Google Map

Работно време

Понеделник - Събота
08.00-17.00
Неделя
Почивен ден

Свържете се


metalcvet2@abv.bg

+359 876 250 555
+359 999 999 956